... Welkom in de Gemeentelijke Basisschool van Keerbergen...

Kies hierboven in het menu de gewenste informatie.

  • Onze school: adres, telefoon, Pedagogisch Project, lestijden, ...
  • Wie is wie? Indeling van de klassen, medewerkers, e-mailadressen, ...
  • Fotoabums: Beeldmateriaal van uitstappen en activiteiten.
  • Kalender: Overzicht van de activiteiten over het hele jaar.
  • Divers: CLB info, zwemmen, afwezigheden, instapdata kleuters, Vrije dagen, fruitkalender, ...
  • Briefwisseling: de belangrijkste brieven, ...
  • MOS: Onze activiteiten i.v.m. MOS
  • Interessante Sites: Bingel, SMVB, Klasse, ...
Creatieve projecten, computerwerk van kinderen, leuke weblinks, Chamilo, enz... vindt u op      

Heeft U nog vragen kunt u altijd terecht in de school zelf, liefst tijdens de schooluren, zoniet op afspraak ( 015/50 90 68).