Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van uw kind

Heb je vragen over leren, studiekeuze, gezondheid, gevoelens, gedrag of relaties? CLB-medewerkers helpen leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij zorgen ook voor medische onderzoeken en vaccinaties. Gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk, in het belang van de leerling en met bijzondere zorg voor wie minder kansen krijgt .

Het CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Ons team bestaat uit 4 personen: een arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een psycholoog/pedagoog.

1. het medisch onderzoek is verplicht

Via medisch onderzoeken kijken de arts en verpleegkundige de gezondheid van uw kind na: zien, horen, groei, vaccins en algemene ontwikkeling. Vóór elk medisch onderzoek krijgt u een vragenlijst mee. Het is belangrijk deze in te vullen, zodat de arts over alle informatie beschikt om het onderzoek goed uit te voeren. Een medisch onderzoek is voor elk kind verplicht.

2. ondersteuning op schools en sociaal-emotioneel vlak doen we op vraag

De psycholoog/pedagoog en de maatschappelijk werker volgen uw kind op schools vlak (leer- en/of gedragsmoeilijkheden) en op sociaal-emotioneel gebied (voelt het kind zich goed op school en thuis, is er een goed contact met leerkracht en klasgenoten, …). Het CLB kan uw kind in de klas komen observeren, een gesprek voeren met uw kind of een test afnemen. We doen dit enkel en alleen op vraag (van de school, de ouders of het kind) en met uw uitdrukkelijke toestemming. Vanaf 12 jaar mag uw kind zelf de toestemming geven. Als ouder (en je kind) kan je ook rechtstreeks bij ons terecht met al uw vragen en zorgen.

Als wij een onderzoek of een observatie bij uw kind doen, hoort u als ouder het eerst deze informatie. U (of uw kind) bepaalt welke informatie aan de school wordt doorgegeven. Het is belangrijk dat er informatie wordt doorgegeven aan de school, zodat de leerkracht uw kind op de best mogelijke manier in de klas kan ondersteunen en helpen.

De leerkrachten en het CLB-team komen regelmatig samen om leerlingen te bespreken. Het CLB besteedt bijzondere aandacht aan de overgang 3 de kleuter-1 ste leerjaar & 6 de leerjaar-1 ste secundair.

Het CLB helpt bij studiekeuze en bij het zoeken naar een geschikte school.

3. het regelmatig naar school komen moeten we verplicht opvolgen

Vanaf het jaar waarin uw kind 6 wordt tot zijn 18 jaar is uw kind verplicht onderwijs te volgen. Bij veelvuldige afwezigheid is een verplicht contact met het CLB noodzakelijk. Bij de acties die we hierbij nemen, hebben we als CLB uw toestemming niet nodig, omdat we dit verplicht moeten opvolgen.

Wij staan open voor iedereen en werken in het belang van je kind

Wij werken gratis en staan open voor iedereen, los van herkomst, religie en opleiding of taal (het CLB kan een tolk voorzien). We zijn onpartijdig. We geven steeds een advies in het belang van uw kind. Als CLB geven we een advies; de uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders.

Een CLB-medewerker is regelmatig aanwezig op school en alle CLB-medewerkers zijn telefonisch bereikbaar. We spreken dan concreet af waar we elkaar ontmoeten: op de school, bij u thuis of op ons centrum. Op vraag zijn we ook aanwezig op oudercontacten.

Het dossier

Voor elke leerling die door het CLB begeleid wordt, bestaat er een dossier. Een medisch dossier wordt voor elke leerling opgemaakt. De ouders en leerlingen hebben inzagerecht in het dossier. Hiervoor maak je een afspraak met het CLB-team.

Wanneer een leerling naar een nieuwe school gaat die begeleid wordt door een ander CLB, wordt het volledig dossier overgemaakt naar het ander CLB. Als ouder kun je dit weigeren. Enkel de gegevens van het medisch onderzoek en van het opvolgen van afwezigheden worden verplicht doogegeven.

Ons adres

Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Technologiestraat 1

1082 Sint-Agatha-Berchem

Tel: 02/482.05.72

Fax: 02/482.05.68

Email: clbvgc@clbvgc.be    
Onthaler  christof.luyts@clbvgc.be      
Verpleegkundige  kathleen.vandelm@clbvgc.be     (beide bereikbaar via smartschool)

Website: www.clbnbrussel.be

 CLB team voorstelling

Free Joomla! templates by Engine Templates